1. behandling

Hvad sker der hos kiropraktoren?

Kiropraktorerne i Kiropraktorhuset Næstved arbejder som primære kontaktpersoner i det danske sundhedssystem. Det betyder at du kan henvende dig direkte hos os, uden forudgående lægehenvisning. Derfor lægger vi ved det første besøg stor vægt på den diagnostiske udredning, hvorfor der er afsat god tid til førstegangskonsultationen.

En førstegangsundersøgelse begynder med en sygehistorie, hvor der stilles spørgsmål til problemets opståen samt forløb. Der udspørges også om tidligere lidelser og risikofaktorer, som kunne have betydning for de nuværende gener og evt. behandling af disse.

Målet med sygehistorien er at få en klar fornemmelse af, om den aktuelle smerte stammer fra bevægeapparatet. Herved søges udelukket andre sygdomme, som ligger uden for kiropraktorens arbejdsområde.

Efter sygehistorien foretages en klinisk undersøgelse, der har til formål dels af forsøge at stille en specifik diagnose, dels at udelukke alvorlige tilstande som kontraindicerer kiropraktisk behandling.

Kiropraktorernes undersøgelse svarer til de normale kliniske undersøgelser, der udføres ved en speciallæge i reumatologi, ortopædi eller neurologi. Dertil kommer specielle funktionsundersøgelser af bevægeapparatet, som kiropraktorerne er specielt uddannet til at udføre. De forskellige elementer i undersøgelsen er følgende:


1. undersøgelse

Kiropraktoren observerer patienten, hvor der bl.a. lægges vægt på kropsbygningen. Dette sker gennem en holdningsanalyse af rygsøjlen (dens facon bagfra og fra siden) og lemmerne, samt ved en vurdering af de indbyrdes muskelforhold. Desuden iagttages kroppens bevægemønster.
Alt sammen hjælper det kiropraktoren til at danne sig et billede af dit problem.
 

2. funktionsanalyse

Kiropraktoren vil gennem aktiv bevægelse (du udfører bevægelsen) og passiv bevægelse (kiropraktoren udfører bevægelsen) af kroppens led og muskler undersøge deres evne til at bevæge sig og samtidig vurdere med hvilken kvalitet dette sker.
For rygsøjlens vedkommende vil det dreje sig om bøjning og drejning af ryggen og/eller nakken.


3. palpation (Betyder – dét at mærke)

Palpationens formål er at identificere hvor problemet er (sene, muskel, knogle eller led). Specielt bemærkes hævelse, temperatur-forskelle og konsistensforøgelse.
Som kiropraktorer mærker vi også efter bevægelsen af de enkelte led og danner os således et overblik over den lokale bevægelighed af din rygsøjle eller lemmer (arme og ben). Foruden det at mærke anvendes der relevante led test (ortopædiske tests).

4. neurologisk undersøgelse

Her vil kiropraktoren foretage en aktiv muskeltest i relation til det kliniske problem, en undersøgelse af følesansen i området samt en vurdering af senereflekserne såvel som mere specielle reflekser. Yderligere kan der om påkrævet suppleres med en undersøgelse af kranienerverne.


5. supplerende undersøgelser

Kan eksempelvis være blodtryksmåling i forbindelse med undersøgelse af kraftig hovedpine, åndenød, brystsmerter mm.


6. røntgenundersøgelse

Kiropraktoren har på klinikken mulighed for at foretage en røntgenundersøgelse samme dag som du henvender dig. Røntgenbillederne bruges til at belyse eventuelle sygdomme eller funktionelle forstyrrelser i bevægeapparatet. Hvis der under sygehistorien og undersøgelsen opstår mistanke om et brud på knoglerne eller anden knoglesygdom vil der altid foretages en røntgenundersøgelse.

Røntgenundersøgelsen foretages i de tilfælde, hvor kiropraktoren skønner det er relevant. Røntgenundersøgelsen indgår som en del af den samlede udredning, og kan afsløre forhold, der kontraindicerer manuel behandling. Desuden kan informationer fra røntgenundersøgelsen indgå i vurderingen af prognosen og valg af behandlingsteknik.

Til sidst samler kiropraktoren ”puslespillet”, hvorefter en behandling kan starte. Er der tegn på risikofaktorer som taler imod kiropraktisk behandling henvises til egen læge for videre udredning.

Kiropraktorhuset
Næstved ApS

Jernbanegade 17
4700 Næstved

Telefon: 55 72 71 75
Fax: 55 73 00 09
 

Åbningstider

Mandag 8.00-18.00
Tirsdag: 8.00-17.30
Onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-18.00
Fredag: 8.00-15.00
 
Kiropraktorhuset Næstved ApS | CVR: 24982602 | Jernbanegade 17, 4700 Næstved  | Tlf.: 55 72 71 75
  
 

  Vi er specialister i at behandle og forebygge rygsygdomme og sygdomme i kroppens øvrige led og muskler.