Akkrediterings Certifikat

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel

Vi er glade for at fortælle, at Kiropraktorhuset Næstved er certificeret iht. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) står bag.

DDKM er et aftalebaseret kvalitetssystem, der er med til at sikre kvaliteten i de helt eller delvist offentligt finansierede sundhedsydelser og bidrager til at:

  • Sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
  • Skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
  • Forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

DDKM består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

Vi håber, at dette vil blive til gavn for vores patienter.

Læs mere om DDKM og IKAS her.

Kiropraktorhuset Næstveds Akkrediterings Certifikat for Den Danske Kvalitetsmodel