ULTRALYDSSCANNING

Ultralydsscanning fremtidens billeddiagnostik

Ultralyd er en gammelkendt metode, som startede med de første forsøg i 1950. I Danmark blev den første ultralydsafdeling oprettet i 1965 og herefter har man i stigende grad brugt det inden for mange specialer. De fleste kender nok til ultralydsskanning i forbindelse med graviditet og fosterundersøgelse, men der er faktisk kun få ting som ikke kan undersøges med en ultralydsskanning.

Hvad er en ultralydsscanning

Ultralydsscanning er en undersøgelsesmetode, hvor man danner billeder af organer og væv ved registrering af ekkoer fra udsendte ultralydsbølger. Ultralyd er højfrekvent lyd med en frekvens, der ligger over, hvad det menneskelige øre kan opfatte. I naturen anvender visse flagermus og hvaler også ultralyd. Til scanning bruger man oftest frekvenser mellem 2 og 15 MHz. Den højfrekvente lyd udsendes mange gange per sekund, og ultralydsbølgerne bliver kastet tilbage og opfanges, og omdannes til et billede på scannerens skærm. Billedet opdateres mange gange i sekundet og ser derfor ud som et levende billede.

Hvad kan ultralydscannes

Ultralyd anvendes i dag ikke kun på Billeddiagnostisk afdeling, men er nu spredt ud på mange specialer i takt med at flere og flere lærer at håndtere teknikken, samt finder nye uprøvede potentialer. Nogle eksempler på hvad man kan bruge ultralydsskanning til: undersøgelse af bughulens organer, hals, bryst, testikler, blodkar, muskler, sener og led. Som nævnt tidligere er der ikke meget man ikke kan skanne, men ultralyd kan ikke passere knogler og luft, og metoden kan derfor ikke anvendes til undersøgelse af lungerne, hjernen (ligger under knogle) og til dels ikke knogler, da man kun kan se overfladen af dem.
Ultralyd anvendes desuden som vejledning ved vævsprøvetagning med tynd kanyle, således at en korrekt diagnose kan stilles så hurtigt og skånsomt som muligt.
Blokadebehandling kan med fordel foretages under vejledning af ultralyd.
Mulighederne er mange og teknologien bliver hele tiden bedre og billigere. Dette er en af grundene til at man i fremtiden vil bruge ultralyd, som første valg til undersøgelse af en lang række lidelser.

Hvem kan scannes

I princippet kan alle scannes. Pacemakere, øreimplantateter, kunstige hjerteklapper og proteser udelukker således ikke ultralydscanning.

Er det risikabelt

Ultralydscanning er helt uden skadelige bivirkninger. Det har gjort metoden specielt velegnet til undersøgelse af gravide og børn.

I klinikken benytter vi ultralyd til skanning af muskler, led og sener. Det er en stor hjælp, når der skal stilles en præcis diagnose.

   ADRESSE

Kiropraktorhuset
Jernbanegade 17
4700 Næstved

  ÅBNINGSTIDER

Mandag8:00 – 18:00
Tirsdag8:00 – 18:00
Onsdag8:00 – 15:00
Torsdag8:00 – 18:00
Fredag8:00 – 15:00

  55  72  71  75

Behandlere Kiropraktorhuset Næstved

BEHANDLER

Vi ser frem til at hjælpe dig i Kiropraktorhuset Næstved

RASMUS FABRICIUS
RASMUS FABRICIUSKiropraktor / Idrætskiropraktor
Uddannet kiropraktor cand. manu. ved Syddansk Universitet Odense i 2004. Har taget den 1 årige uddannelse i ultralydsscanning i 2011, der giver kompetence til at skanne de store led i kroppen.

Har hovedinteresse indenfor idrætsskader og har fuldført en 1 årig idrætskiropraktor uddannelse i september 2017, hvor han blev Idrætskiropraktor.

Uddannet kiropraktor cand. manu. ved Syddansk Universitet Odense i 2004.
Har taget bifag i idræt ved Københavns Universitet 1995-97.

Har fra 2000 til 2005 været tilknyttet Rygcenter Fyn Ringe, dels i et forskningsprojekt, og dels som kiropraktor.

Rasmus Fabricius har været ansat i klinikken siden september 2004 og medejer af klinikken siden januar 2007.

Har taget den 1 årige uddannelse i ultralydsscanning i 2011, der giver kompetence til at skanne de store led i kroppen.

Har oparbejdet stor rutine i behandling af spædbørn gennem nu flere års samarbejde med Næstveds børnefysioterapeut.

Har været censor ved Syddansk Universitet siden 2012

Information

OM ULTRALYD

Hvad er ultralyd?

Ultralyd er lydbølger, der tilfører det skadede område energi i form af ændringer i tryk. Lydbølgerne giver vævet mikromassage gennem trykforandringerne.

kan vi høre lyd, men ultralyd ligger over det hørbare område (20 Hz) og ved terapeutisk ultralydsbehandling arbejdes der med frekvenser på 1 MHz eller 3MHz afhængigt af, hvor dybt i vævet ultralyden ønskes. 1 MHz ultralyd bruges til behandlinger i maks. 4-5 cm dybde, hvorimod 3 MHz ultralyd er til ganske overfladiske behandlinger.

Ultralydsformer

Der findes to former for ultralyd, og det afhænger af hvilken behandlingseffekt man ønsker om der vælges kontinuerlig eller pulserende ultralyd. Ved den kontinuerlige ultralyd er der et konstant lydsignal og varmeeffekt, hvorimod der afsættes så meget energi i vævet som muligt uden varmeeffekten ved den pulserende ultralyd. For begge former gælder det at der er bevægelse under hele behandlingen for at sikre en jævn afsætning af ultralyden.

Hvornår benyttes ultralyd?

Ultralyd benyttes, når man ønsker at fremme helingsprocesserne i bløddelene (muskler, sener, ledbånd), som følge af en akut skade, et traume eller en overbelastning. I forhold til akutte skader fremmer ultralyden inflammationsprocessen og understøtter kroppens egne reparationsfunktioner med reduktion af helingstiden som resultat.

Virkning vs. bivirkning ved ultralyd

Effekten af ultralydsbehandling sker på baggrund af mikromassagen. Ved denne massage udvikles varme i vævet, men eftersom det kun er en overfladisk varmeudvikling, benyttes ultralyd ikke for den opvarmende effekt.

Den umiddelbare virkning af ultralyd er smertelindring/ændring af smertekarakter til en mindre skarp smerte. Bevægelsesfriheden øges på grund af ændret smertekarakter, der tidligere blokerede for bevægelsen. Den øgede blodgennemstrømning reducerer hævelse og betændelsestilstand i det pågældende område og har også en muskelafslappende effekt.

Der er som sådan ingen bivirkninger ved behandling med ultralyd, såfremt det anvendes korrekt. Derimod kan der være tale om behandlingsreaktioner som uro og træthed i det behandlede område, hvilket bør fortage sig indenfor 12-24 timer efter behandlingen.

Må alle behandles med ultralyd?

Ja, som udgangspunkt må alle behandles med laser terapi, dog er der områder på kroppen, der skal behandles varsomt, såfremt du er gravid, epileptiker eller hjertepatient.