Rygsmerter hos børn i skolealderen

Forskere på Syddansk Universitet har i et nyt studie fra maj 2017 vist, at rygsmerter er et stort problem for hver tredje skoleelev. Mange børn mærker kortvarige rygsmerter, uden at det generer dem. Men et 3-årigt studie, hvor man følger ca. 1.400 skoleelever i alderen 8-15 år fra Svendborg viser, at langvarige rygsmerter er et problem, der bør tages alvorligt, fordi rygsmerter i barndommen har en risiko for at blive til kroniske rygsmerter i voksenlivet.

Man indsamlede data ved at sende SMS ud til forældrene hver uge, hvor de skulle indrapportere deres børns eventuelle smerter i muskler og led, og hvor meget og hvilken slags sport barnet havde dyrket i den forgangne uge. Forskerne nåede frem til, at halvdelen af alle deltagerne i studiet led af rygsmerter på et eller andet tidspunkt i løbet af de 3 år studiet stod på. Der var desuden en mindre gruppe børn, som rapporterede rygsmerter i mere end 50% af tiden.
Det ser ud til at 12 års alderen er et skelsættende tidspunkt for rygsmerternes udvikling, men forskerne kan endnu ikke forklare hvorfor netop dette tidspunkt er så afgørende. Det ser ikke ud til at køn eller hormoner har betydning for udviklingen af smerterne. Derfor skal der laves mere forskning for at blive klogere på børns rygsmerter.

Hvad kan man som forældre gøre?

Det er meget vigtigt at forældrene er opmærksomme på deres børns rygsmerter. Hvis børnene går med smerter over længere tid, skal det tages seriøst f.eks. med forebyggende behandling eller træning. Der ligger ikke noget facit på, hvor mange dage børn skal opleve smerter, men generelt kan man sige (hvilket også gælder ved voksne), at så snart smerterne begynder at begrænse barnets udfoldelser eller smerteniveauet bliver højt, skal man reagere. Det kan f.eks. være at konsultere en kiropraktor. Her kan bruges de samme behandlingsteknikker ved behandling af børn som ved voksne, dog vil tilgangen være en anden når det drejer sig om børn, og teknikkerne modificeres efter barnets alder. Kiropraktoren kan også vejlede i rygøvelser som led i den forebyggende behandling og give anvisninger på hensigtsmæssig træning, evt. sportsaktivitet, der kan forebygge fremtidige smerter. Som forældre er det vigtigt at tage en snak med børnene om hensigtsmæssige stillinger ved lektielæsning, brug af IPad og computer m.m.

Hvad kan skolen gøre?

Barnet bruger meget tid i skolen, hvorfor det er vigtigt at børnene kan sidde godt i undervisningen, så de kan passe godt på deres rygsøjler og kan være friske i hovedet til at lære nyt. At sidde godt vil sige at sidde med næse og fødder i samme retning af hvor undervisningen foregår. Derfor kan f.eks. hestesko-formationen være skidt, da nogle sidder med siden til tavlen og undervisningen. Dette kan give ondt i nakken og hovedpine, da barnet sidder med hovedet drejet længe til samme side. Det kender vi selv fra møder eller fester, hvor man sidder med hovedet drejet længe til den samme side. Hvis dit barn klager over ondt i nakken eller hovedpine, kan man med fordel gøre læreren opmærksom på børnenes siddestillinger. En forslag kunne være at skifte plads i løbet af dagen.
Desuden kan skoletasken, samt vægten og brugen af denne have betydning; bæres den f.eks. med begge stropper så vægten fordeles på begge skuldre? Er den på bagagebærer eller på ryggen, når barnet cykler?

Forskning og studie

Forskningen er foretaget på Syddansk Universitet ved Institut for Idræt og Biomekanik samt Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) i samarbejde med skoler i Svendborg Kommune.

Skrevet 03-11-2017 af Tine Aagaard, Kiropraktor