Diskusprolapsens ABC

Mellem ryghvirvlerne har man bruskskiver. Disse bruskskiver består af hård brusk samt et noget blødere kernemateriale. Får man svagheder og sprækker i de yderste lag i bruskskiverne, så er der mulighed for at skivematerialet presser sig ud igennem sprækkerne og man får en udposning eller en diskusprolaps.

Tidligere troede man, at en diskusprolaps var en dramatisk tilstand. Men i dag ved man, at dette som oftest ikke er tilfældet. Faktisk er det en relativt normal diagnose i Danmark. Det er estimeret, at omkring 4% af den danske befolkning på et tidspunkt i livet vil opleve at have en diskusprolaps.

Man behøver heller ikke have symptomer på en diskusprolaps. Har man god nok plads i spinalkanalen, er der mulighed for, at man kan have en prolaps uden at have smerter. Symptomerne opstår først, når diskusprolapsen er så stor, at den trykker på nerverødderne i spinalkanalen, samtidig med at der opstår en inflammation i området.

Symptomer man kan opleve ved en diskusprolaps:

  • Smerter i ryggen samt udstrålende smerter i et af benene. Smerterne behøver ikke at gå helt ned i benet, men kan også begrænses til en af ballerne
  • Smerter i benet opleves ofte som værre end smerterne i ryggen
  • Man kan også opleve følelsesforstyrrelser eller sovende/ prikkende fornemmelser i ben eller balder
Alvorlige symptomer er yderst sjældne, men hvis de skulle opstå, er det vigtig, at du straks tager kontakt med sygehuset for akut behandling.

Symptomer der kræver umiddelbar undersøgelse:

  • Følelsesløshed omkring skridtet
  • Problemer med at kontrollere vandladning og afføring
  • Tegn på lammelse i benene eller kraftig nedsat muskel kontrol i ben

Hvad gør man, hvis man har tegn på en diskusprolaps?

Det er vigtig, at du bliver undersøgt hurtig og grundig, sådan at en mulig diskusprolaps diagnose hurtig kan blive stillet, og du kan få tilbudt den behandling, der passer bedst til din diagnose og dine symptomer.

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt med en operation. Der er enighed blandt flere speciallæger og ortopædiske kirurger om, at mange med diskusprolapser kan klare sig godt, om ikke bedre, uden operation. En prolaps i den akutte fase er som et åbent sår, der med tiden vil hele af sig selv. Det kan sammenlignes med en moden, væskefyldt drue som med tiden vil krympe ind og blive til en rosin. Smerterne man oplever vil mindske, når diskusprolapsen er lægt, og trykket på nerverødderne er aftaget. Forskning har vist, at træning sammen med konservativ behandling giver bedre resultater på sigt sammenlignet med operation.

Hvad kan en kiropraktor gøre med en diskusprolaps? Hvad er prolapspakken?

I 2014 blev ”prolapspakken” indført i samarbejde mellem danske regioner og Dansk Kiropraktor Forening som et sikkert og trygt alternativ. Prolapspakken anses for at kunne hjælpe ca. 80-90% af dem, der lider af en diskusprolaps i lænden og er blevet evalueret til ikke at skulle opereres.

Prolapspakken fungere sådan, at en patient med en mistænkt eller diagnosticeret prolaps bliver sikret et behandlingsforløb af høj kvalitet hos en kiropraktor.

Behandlingsforløbet består i hovedsag af 4 konsultationer i løbet af 8 uger som er fastlagt til, at kiropraktoren grundigt undersøger, rådgiver og behandler patienterne. Behandlingen, kiropraktoren tilbyder, er for eksempel i form af manuel behandling og instrukser i øvelser. Efter 8 uger reevalueres patientens tilstand, og er der en betydelig bedring, afsluttes forløbet. Der kan være behov for flere konsultationer og behandlinger i løbet af de 8 uger, alt efter hver individuelle patients behov og symptomer.

Patientens egen læge bliver også orienteret undervejs i prolapsforløbet. Kiropraktoren henviser også til MR scanning og til kirurgisk evaluering, hvis der ses behov for dette.

Med prolapspakken får man dermed en fastlagt, struktureret behandlingsplan og et forløb, hvor man bliver tæt fulgt af specialister indenfor rygsmerter. Den offentlige sygesikring giver også et særlig tilskud til forløbet hos en kiropraktor for patienter med diagnosen ”akut diskusprolaps i lænden”.

For at få et godt resultat er det vigtig, at man får stillet korrekt diagnose og får tilrettelagt behandling. Kontakt os gerne her i Kiropraktor Huset Næstved, hvis du har spørgsmål.

Skrevet 02-05-2016
Kiropraktorhuset Næstved
Kiropraktorhuset Næstved
Jernbanegade 17
4700 Næstved
Telefon 55 72 71 75