EL-TERAPI

El-terapi bruges som regel i kombination med anden behandling for at opnå det bedste resultat. Fx bruges det sammen med massage for at opnå resultater med fysioterapi. Afhængigt af skadesproblematikken kan el-terapi kombineres med holdnings-korrektion, specifikke træningsøvelser, aktiv aflastning og bløddels behandling, hvor vævet løsnes op og blodcirkulation til pågældende område derved forbedres.

Kiropraktorhuset Næstved har følgende el-terapeutiske behandlingsmuligheder:

  • Laserterapi

  • Ultralyd

Laserterapi

Hvad er laser terapi?

Laser terapi er energi, der i en koncentreret form forbedre den naturlige heling i muskel-, sene- og knoglevæv. Det betyder, at helingstiden kan reduceres med op til 75 % på akutte skader som forstuvede ankler, trælår og fibersprængninger. For at undgå lange sygdomsforløb, hvor funktionsniveauet blot forringes er det af stor betydning med hurtigt behandling.

Ved overbelastningsskader, f.eks. tennis- og golfalbuer, skinne hvor gentagne bevægelser er skyld i langvarig betændelsestilstand med hævelse og smerter, hjælper laser terapi til at normaliserer vævet og fremme dannelsen af kroppens egne smertestillende stoffer.

Almindeligt lys er sammensat af 7 forskellige farver med hver deres bølgelængde, hvilket resulterer i stor spredning af lys.

Laserlys har samme lysbølge, frekvens, længde og form, hvilket betyder, at du kan påføre lysenergi til det skadede væv i en mere koncentreret og ensrettet stråle. Laserlys trænger dybt ind i vævet og virker ved at give energi til de celler, der mangler energi. Cellerne bruger energien til at sætte gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer og understøtter derved kroppens egne funktioner med reduktion af den føromtalte helingstid som resultat.

Hvor ofte skal man behandles?

To mennesker er ikke ens i forhold til opheling, derfor er det meget individuelt, hvor ofte man skal behandles. Det afhænger også af, om det er en akut skade eller en langvarig overbelastningsskade, der skal behandles. MEN: Jo hurtigere der kommer øget blodgennemstrømning til det skadede område, jo bedre er mulighederne for at mindske skadens omfang. Derfor er det vigtigt, at behandlingen sker så hurtigt som muligt.

Som udgangspunkt må der påregnes 2 behandlinger om ugen af 15-30 min varighed de første 2-3 uger.

Virkning vs. bivirkninger?

Den umiddelbare virkning af laser terapi er smertelindring/ændring af smertekarakter til en mindre skarp smerte. Bevægelsesfriheden øges på grund af ændret smertekarakter, der tidligere blokerede for bevægelsen. Den øgede blodgennemstrømning reducerer hævelse og betændelsestilstand i det pågældende område og har også en muskelafslappende effekt.

Bivirkningen der kan opleves ved laserterapi er en behandlingsreaktion i form af forøget irritation, uro og murren i området. Det er ganske normalt og aftager i løbet af 12-24 timer.

Må alle behandles med laser terapi?

Ja, som udgangspunkt må alle behandles med laser terapi, dog er der områder på kroppen, der skal behandles varsomt, såfremt du er gravid, epileptiker eller hjertepatient.

Ultralyd

Hvad er ultralyd?

Ultralyd er lydbølger, der tilfører det skadede område energi i form af ændringer i tryk. Lydbølgerne giver vævet mikromassage gennem trykforandringerne.

kan vi høre lyd, men ultralyd ligger over det hørbare område (20 Hz) og ved terapeutisk ultralydsbehandling arbejdes der med frekvenser på 1 MHz eller 3MHz afhængigt af, hvor dybt i vævet ultralyden ønskes. 1 MHz ultralyd bruges til behandlinger i maks. 4-5 cm dybde, hvorimod 3 MHz ultralyd er til ganske overfladiske behandlinger.

Ultralydsformer

Der findes to former for ultralyd, og det afhænger af hvilken behandlingseffekt man ønsker om der vælges kontinuerlig eller pulserende ultralyd. Ved den kontinuerlige ultralyd er der et konstant lydsignal og varmeeffekt, hvorimod der afsættes så meget energi i vævet som muligt uden varmeeffekten ved den pulserende ultralyd. For begge former gælder det at der er bevægelse under hele behandlingen for at sikre en jævn afsætning af ultralyden.

Hvornår benyttes ultralyd?

Ultralyd benyttes, når man ønsker at fremme helingsprocesserne i bløddelene (muskler, sener, ledbånd), som følge af en akut skade, et traume eller en overbelastning. I forhold til akutte skader fremmer ultralyden inflammationsprocessen og understøtter kroppens egne reparationsfunktioner med reduktion af helingstiden som resultat.

Virkning vs. bivirkning ved ultralyd

Effekten af ultralydsbehandling sker på baggrund af mikromassagen. Ved denne massage udvikles varme i vævet, men eftersom det kun er en overfladisk varmeudvikling, benyttes ultralyd ikke for den opvarmende effekt.

Den umiddelbare virkning af ultralyd er smertelindring/ændring af smertekarakter til en mindre skarp smerte. Bevægelsesfriheden øges på grund af ændret smertekarakter, der tidligere blokerede for bevægelsen. Den øgede blodgennemstrømning reducerer hævelse og betændelsestilstand i det pågældende område og har også en muskelafslappende effekt.

Der er som sådan ingen bivirkninger ved behandling med ultralyd, såfremt det anvendes korrekt. Derimod kan der være tale om behandlingsreaktioner som uro og træthed i det behandlede område, hvilket bør fortage sig indenfor 12-24 timer efter behandlingen.

Må alle behandles med ultralyd?

Ja, som udgangspunkt må alle behandles med laser terapi, dog er der områder på kroppen, der skal behandles varsomt, såfremt du er gravid, epileptiker eller hjertepatient.

   ADRESSE

Kiropraktorhuset
Jernbanegade 17
4700 Næstved

  ÅBNINGSTIDER

Mandag8:00 – 18:00
Tirsdag8:00 – 18:00
Onsdag8:00 – 15:00
Torsdag8:00 – 18:00
Fredag8:00 – 15:00

  55  72  71  75